TỔ YẾN TINH CHẾ

Yến viên chia phần 100gr

2,600,000 đ
3,000,000 đ -13%
Giảm thêm: 400,000 đ

Yến viên chia phần 50gr

1,400,000 đ
1,600,000 đ -12%
Giảm thêm: 200,000 đ

Yến viên chia phần 30gr

800,000 đ
1,100,000 đ -27%
Giảm thêm: 300,000 đ

Tổ yến tinh chế cao cấp 10gr

400,000 đ
440,000 đ -9%
Giảm thêm: 40,000 đ

Tổ yến tinh chế thượng hạng 100gr

9,000,000 đ
11,000,000 đ -18%
Giảm thêm: 2,000,000 đ

Tổ yến tinh chế cao cấp 100gr

3,900,000 đ
4,300,000 đ -9%
Giảm thêm: 400,000 đ

Tổ yến tinh chế cao cấp 50gr

2,000,000 đ
2,250,000 đ -11%
Giảm thêm: 250,000 đ

Tổ yến tinh chế cao cấp 30gr

1,200,000 đ
1,350,000 đ -11%
Giảm thêm: 150,000 đ

Tổ yến tinh chế tiêu chuẩn 100gr

2,800,000 đ
3,200,000 đ -12%
Giảm thêm: 400,000 đ

Tổ yến tinh chế tiêu chuẩn 50gr

1,500,000 đ
1,700,000 đ -12%
Giảm thêm: 200,000 đ

Tổ yến tinh chế tiêu chuẩn 30gr

850,000 đ
1,100,000 đ -23%
Giảm thêm: 250,000 đ
0911 754 854
#

Thêm vào giỏ hàng thành công


000.000 x 1 = 000.000₫
XEM GIỎ HÀNG & HOÀN TẤT
Chọn thêm sản phẩm khác