TOP BÁN CHẠY

Combo 6 hủ yến chưng lá dứa hạt chia 200ml

1,260,000 đ
1,380,000 đ -9%
Giảm thêm: 120,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng kỷ tử 200ml

1,260,000 đ
1,380,000 đ -9%
Giảm thêm: 120,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng long nhãn 200ml

1,260,000 đ
1,380,000 đ -9%
Giảm thêm: 120,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng táo đỏ 200ml

1,260,000 đ
1,380,000 đ -9%
Giảm thêm: 120,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng đường phèn 200ml

1,260,000 đ
1,380,000 đ -9%
Giảm thêm: 120,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng hạt chia lá dứa 75ml

420,000 đ
480,000 đ -12%
Giảm thêm: 60,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng kỷ tử 75ml

420,000 đ
480,000 đ -12%
Giảm thêm: 60,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng long nhãn 75ml

420,000 đ
480,000 đ -12%
Giảm thêm: 60,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng táo đỏ 75ml

420,000 đ
480,000 đ -12%
Giảm thêm: 60,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng đường phèn 75ml

420,000 đ
480,000 đ -12%
Giảm thêm: 60,000 đ

Yến viên chia phần 100gr

2,600,000 đ
3,000,000 đ -13%
Giảm thêm: 400,000 đ

Yến viên chia phần 50gr

1,400,000 đ
1,600,000 đ -12%
Giảm thêm: 200,000 đ

Yến viên chia phần 30gr

800,000 đ
1,100,000 đ -27%
Giảm thêm: 300,000 đ

Tổ yến tinh chế cao cấp 10gr

400,000 đ
440,000 đ -9%
Giảm thêm: 40,000 đ

Tổ yến tinh chế thượng hạng 100gr

9,000,000 đ
11,000,000 đ -18%
Giảm thêm: 2,000,000 đ

Tổ yến tinh chế cao cấp 100gr

3,900,000 đ
4,300,000 đ -9%
Giảm thêm: 400,000 đ

Tổ yến tinh chế cao cấp 50gr

2,000,000 đ
2,250,000 đ -11%
Giảm thêm: 250,000 đ

Tổ yến tinh chế cao cấp 30gr

1,200,000 đ
1,350,000 đ -11%
Giảm thêm: 150,000 đ

Tổ yến tinh chế tiêu chuẩn 100gr

2,800,000 đ
3,200,000 đ -12%
Giảm thêm: 400,000 đ
TỔ YẾN TINH CHẾ

Yến viên chia phần 100gr

2,600,000 đ
3,000,000 đ -13%
Giảm thêm: 400,000 đ

Yến viên chia phần 50gr

1,400,000 đ
1,600,000 đ -12%
Giảm thêm: 200,000 đ

Yến viên chia phần 30gr

800,000 đ
1,100,000 đ -27%
Giảm thêm: 300,000 đ

Tổ yến tinh chế cao cấp 10gr

400,000 đ
440,000 đ -9%
Giảm thêm: 40,000 đ

Tổ yến tinh chế thượng hạng 100gr

9,000,000 đ
11,000,000 đ -18%
Giảm thêm: 2,000,000 đ

Tổ yến tinh chế cao cấp 100gr

3,900,000 đ
4,300,000 đ -9%
Giảm thêm: 400,000 đ

Tổ yến tinh chế cao cấp 50gr

2,000,000 đ
2,250,000 đ -11%
Giảm thêm: 250,000 đ

Tổ yến tinh chế cao cấp 30gr

1,200,000 đ
1,350,000 đ -11%
Giảm thêm: 150,000 đ

Tổ yến tinh chế tiêu chuẩn 100gr

2,800,000 đ
3,200,000 đ -12%
Giảm thêm: 400,000 đ

Tổ yến tinh chế tiêu chuẩn 50gr

1,500,000 đ
1,700,000 đ -12%
Giảm thêm: 200,000 đ

YẾN TƯƠI CHƯNG SẴN

Combo 6 hủ yến chưng lá dứa hạt chia 200ml

1,260,000 đ
1,380,000 đ -9%
Giảm thêm: 120,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng kỷ tử 200ml

1,260,000 đ
1,380,000 đ -9%
Giảm thêm: 120,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng long nhãn 200ml

1,260,000 đ
1,380,000 đ -9%
Giảm thêm: 120,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng táo đỏ 200ml

1,260,000 đ
1,380,000 đ -9%
Giảm thêm: 120,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng đường phèn 200ml

1,260,000 đ
1,380,000 đ -9%
Giảm thêm: 120,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng hạt chia lá dứa 75ml

420,000 đ
480,000 đ -12%
Giảm thêm: 60,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng kỷ tử 75ml

420,000 đ
480,000 đ -12%
Giảm thêm: 60,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng long nhãn 75ml

420,000 đ
480,000 đ -12%
Giảm thêm: 60,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng táo đỏ 75ml

420,000 đ
480,000 đ -12%
Giảm thêm: 60,000 đ

Combo 6 hủ yến chưng đường phèn 75ml

420,000 đ
480,000 đ -12%
Giảm thêm: 60,000 đ

VIDEO MANA

  • Video 2

  • Video 1

MANA ECO PARK

Cung cấp trực tiếp từ làng yến quy mô lớn bậc nhất Miền Nam
Mana Eco Park Công Viên sinh thái yến sào đầu tiên tại Việt Nam
  • Khách 1
  • Khách 2
  • Khách 3
  • Khách 4
  • Khách 5
  • Khách 6
  • Khách 7
  • Khách 8

ĐẠT 6 TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN & CHẤT LƯỢNG DÀNH CHO YẾN SÀO CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI.

Yến sào mana

Tiểu chuẩn quốc gia
TCVN 7924-2-2008
(ISO 16649-2 : 2001)

Yến sào mana

Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN 4991:2005
(ISO 7937 : 2004)

Yến sào mana

Kiểm định không
Staphycoccus Aureus
Không vi khuẩn
Bacillius cereus

Yến sào mana

Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN 4884-1:2015
(ISO 4833-1:2013)

Yến sào mana

Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN 10780-1:2017
(ISO 6579-1:2017)

Yến sào mana

Không Cadmium
Không Aflatoxin B1
Không Aflatoxins total
(B1, B2, G1, G2)

Yến sào mana
0911 754 854
#

Thêm vào giỏ hàng thành công


000.000 x 1 = 000.000₫
XEM GIỎ HÀNG & HOÀN TẤT
Chọn thêm sản phẩm khác